Helpdesk

Administrator:
Kementerian Kewangan Malaysia,
Pejabat Belanjawan Negara,
Sektor Pengurusan Prestasi & Penilaian,
Aras 8 Blok Utara,
No.5 Persiaran Perdana,
Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62592 Putrajaya.

Emel :
myresults.helpdesk@treasury.gov.my

Helpdesk:
03-88829070
03-88829071


Objektif menjalankan bengkel ini adalah:

1. Untuk menyusun semula program-program kementerian di bawah PAA OBB mengambil kira perancangan bersepadu dan pendekatan belanjawan untuk kedua-dua DE dan aktiviti OE.
2. Untuk menjalankan penjajaran dan pemetaan yang dilakukan sesuai dengan program-program kementerian diselaraskan seperti yang disebutkan di atas di bawah OBB kepada MBS Program dan Aktiviti serta program-program kebangsaan.
3. Proses membina struktur OBB PAA melibatkan input dan perbincangan daripada pihak berkepentingan yang berkenaan pada peringkat proses yang berlainan.Ini adalah untuk memastikan bahawa PAA yang dibangunkan akan menjadi teguh dan adalah berdasarkan kepada aktiviti utama kementerian / agensi dan dapat menyumbang ke arah Program Kebangsaan.